SIVAS Lichaams­acupunctuur

Het woord acupunctuur is afgeleid van de woorden acus, wat naald betekent en punctura, wat steken betekent. Acupunctuur vormt een onderdeel van de traditionele Chinese genees­kunde en wordt in China al minstens 3000 jaar toegepast. Bepaalde punten op het lichaam worden gestimuleerd, van oudsher door gebruik te maken van naalden, maar tegenwoordig ook door middel van magneten, laag­frequente stroom, warmte­bronnen/moxa, of massage. Bij veel klachten kan acupunctuur een bijdrage leveren aan de genezing, of op zijn minst bepaalde klachten op een aanvaardbaar niveau houden, zoals de pijn bij allerlei chronische aandoeningen. Inmiddels wordt acupunctuur over de gehele wereld toegepast, soms als enige therapie, maar regelmatig ook in combinatie met Westerse genees­wijzen.

Volgens de traditionele Chinese filosofie stroomt door het lichaam energie, de zogenaamde "Chi". Verstoringen van die energie­stroom kunnen leiden tot het optreden van ziekte­beelden. Via de circa 350 acupunctuur­punten op het lichaam kan toegang worden verkregen tot de zogenaamde meridianen, "banen" waarlangs de energie stroomt. Stimulatie van de juiste (combinatie van) punten kan de energie­stroom weer in balans brengen en het lichaam helpen om klachten te overwinnen.