Acupunctuur

Indien gewenst integreer ik ook acu­punctuur­technieken als onderdeel van een behandeling. Ik gebruik verschillende tech­nieken uit de acu­punctuur, te weten lichaams­acupunctuur, auriculo en de pols­diagnostiek van Nogier.

Het woord acupunctuur is afgeleid van de woorden acus, wat naald betekent en punctura, wat steken betekent. Acupunctuur vormt een onderdeel van de traditionele Chinese genees­kunde en wordt in China al minstens 3000 jaar toegepast. Bepaalde punten op het lichaam worden gestimuleerd, van oudsher door gebruik te maken van naalden, maar tegenwoordig ook door middel van magneten, laag­frequente stroom, warmte­bronnen/moxa, of massage. Bij veel klachten kan acupunctuur een bijdrage leveren aan de genezing, of op zijn minst bepaalde klachten op een aanvaardbaar niveau houden, zoals de pijn bij allerlei chronische aandoeningen. Inmiddels wordt acupunctuur over de gehele wereld toegepast, soms als enige therapie, maar regelmatig ook in combinatie met Westerse genees­wijzen.